De reiziger in Een andere werkelijkheid

Ontwerp voor Kunstvaarroute Amersfoort 2007