De reiziger in Een andere werkelijkheid

Op de kade in Amersfoort tijdens de Kunstvaarroute 2007