De reiziger

Tijdens tentoonstelling van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers in Den Haag

sculptuur
De reiziger