De reiziger

Ontwerp voor Kunstvaarroute Amersfoort 2007

sculptuur
De reiziger